U kan een afspraak maken telefonisch, per e-mail of rechtstreeks via onderstaande online tool.

Dr. Jonas Rooseleer:

  • Momenteel is er voor dr. Rooseleer geen mogelijkheid voor nieuwe aanmeldingen. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst, indien er opnieuw ruimte vrijkomt voor nieuwe aanmeldingen zal dit aangegeven worden op deze website.
  • Patiënten die reeds gekend zijn in de praktijk kunnen hier een afspraak vastleggen voor een gewone consultatie (30min), een korte consultatie (15min), een telefonische consultatie (15min), een koppelgesprek (45min) of een psychotherapie (45min). Deze laatste vorm van afspraak enkel indien zo met de dokter afgesproken.

Neal Hermse:

  • Zowel nieuwe patiënten als reeds gekende patiënten kunnen online een afspraak vastleggen
  • De duur van een psychotherapie bedraagt steeds 45min
  • U kan ook rechtstreeks contact opnemen met Neal Hermse om een afspraak vast te leggen.

LIsa Bonduelle:

  • Lisa Bonduelle werkt niet via het online afsprakensysteem.
  • U kan rechtstreeks met Lisa contact nemen om een afspraak vast te leggen.

Belangrijke opmerking:

  • Wanneer u een afspraak maakt, neemt u hierbij ook de verantwoordelijkheid om deze na te leven. Indien u verhinderd bent, dient u dit tenminste 36 uur vooraf te melden. Wanneer u hieraan verzaakt, zal een schadevergoeding worden aangerekend van 25 euro. Hiervoor is geen tegemoetkoming mogelijk vanwege uw mutualiteit.