Dr. Jonas Rooseleer

Dr. Jonas Rooseleer, psychiater

Dr. Rooseleer studeerde geneeskunde aan de KULeuven en promoveerde tot specialist in de psychiatrie. Hij behaalde een 4 jarige universitaire postgraduaat in de psycho-analytische psychotherapie en specialiseerde zich in het werken met stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Hij is als werkend lid aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie en bij de Belgische Vereniging voor Wetenschappelijk Onderbouwde Psychotherapie.

Nieuwe aanmeldingen zijn niet mogelijk. Vanaf 01/09/2024 werkt dr. Rooseleer voltijds in een andere functie. Continuïteit van opvolging wordt geboden aan patiënten die reeds door hem behandeld worden, maar nieuwe aanmeldingen zijn niet mogelijk. Er is geen wachtlijst.


Dr. Neal Hermse

Neal Hermse, klinisch psycholoog

Neal studeerde psychologie en neurowetenschappen (Universiteit van Maastricht) alsook klinische psychologie (met onderscheiding, KU Leuven). Na zijn stage als klinisch psycholoog bij FOD Justitie in de centrale gevangenis van Leuven, behaalde hij een vierjarig universitair postgraduaat in de psychoanalytische psychotherapie (KU Leuven). De wekelijkse lessen en supervisie momenten vonden plaats aan het UPC te Kortenberg. Na acht jaar in het praktijkveld als psychoanalytisch psychotherapeut, behaalde hij vorig jaar een postgraduaat tot supervisor van klinisch-psychologische behandelingen (Universiteit van Antwerpen). 

Momenteel is er bij Neal Hermse alleen mogelijkheid voor online psychologische begeleiding via video call. Selecteer bij het maken van de afspraak hiervoor de optie "Online Psychotherapie".

Tanja Streulens, herstel- en werkbegeleiding

Naast de begeleiding door de psycholoog of psychotherapeut, biedt deze begeleiding een heel persoonlijke en praktische aanvulling op het herstel- en werkhervattingstraject. De focus ligt op een gezonde leefstijl en reactivering door balans tussen ontspanning en beweging, gezonde voeding en werkbaar werk. Op deze manier wordt het herstelproces positief ondersteund en re-integratie bevorderd o.a. bij langdurige afwezigheid o.w.v. medische redenen ( burn out en langdurige ziekte ).

Een losstaande werkbegeleiding bij vragen rond solliciteren, nood aan praktische sollicitatieondersteuning, heroriëntering of andere vragen binnen werkcontext is ook mogelijk.

Tanja volgde verschillende opleidingen, is erkend diëtiste met kennis van nutritional psychology en kan vanuit haar werk als trajectbegeleider en vertrouwenspersoon putten uit een brede ervaring met uiteenlopende profielen. Begeleiding is mogelijk in het Nederlands, Frans of Engels.