U kan een afspraak maken telefonisch, per e-mail of rechtstreeks via onderstaande online tool.


Belangrijke opmerking: Wanneer u een afspraak maakt, neemt u hierbij ook de verantwoordelijkheid om deze na te leven. Indien u verhinderd bent, dient u dit tenminste 48 uur vooraf te melden. Wanneer u hieraan verzaakt, zal een schadevergoeding worden aangerekend van 25 euro. Hiervoor is geen tegemoetkoming mogelijk vanwege uw mutualiteit.


Dr. Jonas Rooseleer:

  • Momenteel is er voor dr. Rooseleer geen mogelijkheid voor nieuwe aanmeldingen. Vanaf 01/09/2024 werkt dr. Rooseleer voltijds in een andere functie. Continuïteit van opvolging wordt geboden aan patiënten die reeds door hem behandeld worden, maar nieuwe aanmeldingen zijn niet mogelijk. Er is geen wachtlijst.
  • Patiënten die reeds gekend zijn in de praktijk kunnen hier een afspraak vastleggen voor een gewone consultatie (30min), een korte consultatie (15min), een telefonische consultatie (15min), een koppelgesprek (45min) of een psychotherapie (45min). Deze laatste vorm van afspraak enkel indien zo met de dokter afgesproken.


Neal Hermse, klinisch psycholoog-psychotherapeut:

  • Momenteel is er bij Neal Hermse alleen mogelijkheid voor psychologische begeleiding via video call. Selecteer bij het maken van de afspraak hiervoor de optie "Online Psychotherapie".
  • De duur van een afspraak bedraagt steeds 45 min.


Tanja Streulens, herstel- en werkbegeleider

  • Tanja Streulens werkt niet via het online afsprakensysteem.
  • U kan rechtstreeks met Tanja contact nemen om een afspraak vast te leggen.