Psychiatrie

Onze psychiatrische praktijk is gebaseerd op het biopsychosociaal model. Dit model gaat ervan uit dat het ontstaan, voortbestaan en herstel van klachten uitkomsten zijn van een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren. Binnen dit medisch-psychiatrisch behandelkader kan er zowel met psychotherapeutische als met farmacotherapeutische (medicamenteuze) interventies gewerkt worden.  

Dr. Rooseleer is niet verbonden aan een ziekenhuis. Een psychiatrische begeleiding in de praktijk is bijgevolg niet mogelijk wanneer er acuut nood is aan een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis, wanneer de ruime ondersteuning van een multidisciplinair team noodzakelijk is, wanneer in de ambulante setting de veiligheid onvoldoende voorzien kan worden of wanneer er actief druggebruik aanwezig is. De behandeling kan gevoerd worden in het Nederlands of in het Engels.

Psychotherapie

Onze psychotherapeutische praktijk richt zich tot volwassenen (16+) die in hun leven een persoonlijk lijden ervaren en die zich vanuit hun lijden gehinderd voelen in het algemeen functioneren. Dit psychisch lijden kan zich uiten in verscheidene symptomen zoals bijvoorbeeld gevoelens van burn-out, angst of depressiviteit, een verlaagd zelfvertrouwen en zelfbeeld, identiteitsproblemen, relationele problemen, rouwverwerking of levensfaseproblemen.

Het belangrijkste kader in ons therapeutisch werk is het psychodynamisch of psychoanalytisch model. De therapeuten in onze praktijk volgden na hun studies van klinisch-psycholoog of geneesheer-psychiater een bijkomende 4-jarige universitaire opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut.

Deze vorm van therapie is niet gericht op concrete adviezen of op het aanleren van probleemoplossende strategie├źn, maar wel op het induceren van een innerlijk veranderingsproces. Door de persoon meer in contact te brengen met zijn onderliggende emoties en drijfveren kunnen nieuwe ervaringen opgedaan worden en kunnen destructieve patronen doorbroken worden. De therapie beoogt dus meer dan enkel symptoomreductie, ze is gericht op persoonlijke groei.

Belangrijk voor deze therapie is dat de persoon die zich aanmeldt kan spreken over zijn klachten en gevoelens en dat hij bereid is om nieuwsgierig te kijken naar zijn eigen innerlijk functioneren. In het therapeutisch proces wordt sterk ingezet op mentaliseren en reflectief functioneren.

Vooraleer een psychotherapie opgestart kan worden, worden bij de therapeut enkele verkennende intake gesprekken gepland om na te gaan of een psychodynamische psychotherapie al dan niet geïndiceerd is.

Meer informatie over de wetenschappelijke  basis van ons therapeutisch werk vindt u op de website van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie. http://vvpt.be/